virtual

Název závodu: Virtuální běh 2021

Termín konání: od soboty 13. března 2021 do úterý 16.května 2021

Místo konání: Bělský les, Ostrava

Místo startu: Odkaz na mapy.cz - Start/Cíl - značka Ochranné pásmo vodního zdroje

Trať běhu: Odkaz na planovač mapy.cz

STARTOVNÉ - ZDARMA
Dobrovolný příspěvek číslo účtu: 1332747025/3030 variabilní symbol: 52021159

JAK SE ZAPOJIT? Kdykoliv v termínu si zaběhni naši trať a změř si čas.
Na těchto webových stránkách pod odkazem ZAPOJIT SE vyplň formulář.
Sleduj jak si vedeš mezi ostatními v tabulce VÝSLEDKY.

CENY: Nejrychlejší muž a žena dostanou čelenku a ponožky RUNdál.

INFO: Během virtuálního běhu dodržujte opatření proti COVID dle zdravého rozumu. ;)
Virtuální běh se nepočítá do Seriálu RUNdál.
Počet pokusů zlepšit si čas není omezen. Pokud se zlepšíte, vyplňtě znovu formulář.

Trať Virtuálního běhuStart/Cíl - značka Ochranné pásmo vodního zdroje
TraťStart/Cíl

FB - RUNdál