podzimOnline přihláška na Podzimní RUNdál 2018 bude spuštěna 2. července 2018.