jarofoto

Název závodu: Letní RUNdál 2019

Datum konání: Sobota 15. června 2019

Místo konání: Bělský les - Houpačky u lesa, ulice: Slučí, Ostrava

Prezentace: od 8:30 v prostorech zázemí závodu (nejpozději 15 minut před startem)

Úschovna věcí a WC jsou k dispozici v zázemí závodu.

Za uložené věci mimo úschovnu neručíme.

ČASOVÝ PROGRAM
START KATEGORIE ROČNÍK DÉLKA TRATI
9:00 benjamínky, benjamíni 2015 a mladší 300 m
9:10 předžákyně, předžáci 2012 - 2014 400 m
9:20 mladší žákyně, žáci 2009 - 2011 500 m
9:30 starší žákyně, žáci 2006 - 2008 1000 m
10:00 dorostenci, dorostenky 2002 - 2005 1500 m
10:40 VYHLÁŠENÍ MLÁDEŽ
11:00 ženy A 2001 - 1980 5000 m
11:00 ženy B 1979 a starší 5000 m
12:00 muži A 2001 - 1980 5000 m
12:00 muži B 1979 - 1966 5000 m
12:00 muži C 1965 a starší 5000 m
13:00 VYHLÁŠENÍ ŽENY, MUŽI

KATEGORIE
Benjamínky, Benjamíniročníky 2015 a mladší
Předžákyně, Předžáciročníky 2012 a 2014
Mladší žákyně, Mladší žáciročníky 2009 - 2011
Starší žákyně, Starší žáciročníky 2006 - 2008
Dorostenky, Dorostenciročníky 2002 - 2005
Ženy Aročníky 2001 - 1980
Ženy Bročníky 1979 a starší
Muži Aročníky 2001 - 1980
Muži Bročníky 1979 - 1966
Muži Cročníky 1965 a starší

foto1 foto3 foto4 foto5

STARTOVNÉ - mládež
Online přihláška: do 8.6.2019 - 100 Kč
Na místě: 120 Kč
STARTOVNÉ - ženy/muži
Online přihláška: do 8.6.2019 - 200 Kč
Na místě: 250 Kč

Účastnická medaile pro prvních 300 zaplacených přihlášek.
Každý účastník obdrží startovní číslo, občerstvení a elektronický diplom.
V mládežnických kategoriích obdrží každý účastník sladkou odměnu.
Přihlášky online budou přijímány do pátku 8.6.2019.
Při neúčasti závodníka se startovné nevrací, ale lze převést na jinou osobu.

PŘIHLÁŠKA: Prostřednictvím našich webových stránek pod odkazem přihláška.

CENY: Věcné ceny ve všech kategoriích, finanční odměny v hlavním závodě na 4800m

OSTATNÍ USTANOVENÍ:
- Lékařská služba zajištěna. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků.
-Závodníci jsou povinni připnout startovní číslo viditelně na hrudníku.
-Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
-Každý svým startem souhlasí, že startuje na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
-Závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu.
-Závodů se smí zúčastnit pouze registrovaní a odprezentovaní závodníci, kteří uhradili startovné v plné výši.
-V případě uvedení špatného ročníku narození bude závodník diskvalifikován.
-Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů.
-Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimkou je zvýšené riziko ohrožení zdraví účastníků).

Trať Muži a ŽenyTrať Mládež
TraťTrať

DOPRAVA: MHD - Tramvajová zast. Antonína Poledníka - 800m (č.1,3,15,17); Autobusová zast. Bělský les - 550m (č. 26, 59). AUTEM - doporučujeme využít parkovat v přilehlé městké části Bělský les - 300m

FB - RUNdál


PARTNEŘI SERIÁLU ZÁVODŮ RUNdál 2019

Decathlon Živan Usušto Joros Illík
Program SLS3 Enervit Kodecar NextbikeTOPlist